Introductie


Mijn naam is Nynke Vis.

Mijn man heet Ted en we hebben 4 Kinderen Mike, Sharon, Danique en Jesse

Na 25 jaar als ziekenverzorgster gewerkt te hebben, en 3 jaar als afdelingssecretaresse op een revalidatie centrum werk ik nu als zelfstandig ondernemer in mijn salon.

In September 2012 ben ik gestart met de opleiding tot reflexologie omdat ik al jaren de behoefte had om voor mezelf een eigen praktijk te beginnen.

De opleiding bij de BER (Bond Europese Reflexologen) heb ik afgerond in Juli 2013, en ben gestart met mijn eigen salon in December 2013.

Na zelf rugklachten te hebben gehad tgv werken in de zorg, ben ik bij een reflexologie gekomen die mij enorm heeft geholpen in mijn genezingsproces.

Naast voetreflex heb ik gemerkt dat veel mensen ook behoefte hebben aan een goede massage, en heb daar mijn opleidingen voor behaald.

In oktober 2015 ben ik gestart met de HBO Medische Basis Kennis bij Total Health, dit diploma heb ik juli 2016 behaald.

In September 2016 ben ik gestart met een HBO opleiding Voetreflex PLUS bij total Health in Amsterdam, deze heb ik inmiddels goed afgerond.

Graag wil ik u verwelkomen in mijn salon in Krommenie.

 

Graskarper 24

1562KV  Krommenie

Mijn salon bevind zich aan de voorkant van mijn huis met aan de zijkant de deuropening.

1. Behandelingen en aansprakelijkheid.

1.1          Nynkes salon verleent geen medische massage of behandelingen.Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

1.2          Client dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur voor de behandeling melding te maken van medische klachten,zwangerschap,medische behandelingen,en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3          Nynkessalon behoud zich het recht voor een client van behandeling uit te sluiten.wanneer bijzonderhedenals bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemelden wanneer dit naar oordeel van Nynke Vis tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats

1.4          Client blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie,

1.5          Client maakt uit eigen vrije wil gebruik van voetreflex en massages.

1.6          En kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ,van welke aard ook, die uit deelneming van mijn behandelingen kan voortvloeien.

1.7          Alle voetreflex behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

 

 

2             Omgangsvormen,hygiene en privacy.

2.1  Nynkes salon verleent geen erotische of sensuele massages. Aanvraag daarvoor is niet gewenst.

2.2  Nynke Vis behoud zich het recht om voor een opdracht te annuleren indien er naar nynkes oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie.

Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3  Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Nynke heeft een beroepsgeheim, met geen enige uitzondering.

Dossiervorming is beveiligd en komt niet in handen van derden.

Nynke gaat serieus om met persoonsgegevens, volgende de AVG wet.

 

3             Annulering/wijzigen afspraak

3.1          Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur voor de behandeling

3.2          Annulering van een behandeling binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht.

3.3          Een behandeling kan binnen 24 uur niet meer worden gewijzigd mits nynke het zelf wijzigt in overleg met de cliënt.

3.4          Client dient op de overeengekomen tijd aanwezig te zijn.

3.5          Wanneer de behandeling door toedoen van Nynke niet tijdig heeft kunnenstarten of hervat,behoud de client zijn/haar recht op een volledige behandeling. Restitutie vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

 

4              Cadeaubonnen

4.1          op elke cadeaubon is een ingangs datum vermeld,deze bon is geldig tot 1 jaar na de vermelde datum.

 

5             Betalingen

5.1          Betalingen dienen uitsluitend na de behandeling direct in contante betalingen te voldoen.

5.2          Pin automaat is nog niet aanwezig.

 

6             Slotbepalingen

Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Nynkessalon verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.